Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Jednostka Pound Avoirdupois

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pound Avoirdupois jest podstawową jednostką masy. Jest to masa wzorca-prototypu (tzw. Imperial Standard Pound) wykonanego z platyny. Według ostatnich porównań funta z kilogramem (1933 r.) 1 lb. av. = 0,453 592 338 kg Second (sekunda) określona jest tak samo, jak w systemie metrycznym. Amerykański układ jednostek miar przyjmuje jako jednostki podstawowe: jard (US yard), funt masy (US potltld avoirdupois) i sekundę (second). Amerykański układ jednostek miar nie ma własnych wzorców-prototypów dla jednostek długości i masy, lecz określa je jako odpowiednie wielokrotności metra i kilograma. US yard jest podstawową jednostką długości i równa się 1 US yd. = 0,914 401 83 m 1 US inch — US yd. 24,400 051 mm US pound avoirdupois jest podstawową jednostką masy i równa sie 1 US lb. av. = 0,453 592 428 kg Jak widać z powyższego zestawienia, jednostki te nie są Identyczne, lecz są bardzo zbliżone pod względem wartości. Minimalne różnice uwzględnia się wyłącznie podczas najbardziej precyzyjnych pomiarów. Dla uproszczenia tak w Wielkiej Brytanii, jak i w USA przyjęto w miernictwie warsztatowym i w handlu zaokrągloną wartość cala I inch = 25,4 em podział cala może być stosowany dwojaki: dwójkowy (powyżej — 64 cala) lub dziesiętny. Angielskie i amerykańskie jednostki miar powierzchni są praktycznie jednakowe. Minimalne różnice, wynikające z teoretycznych różnic wartości jarda angielskiego i amerykańskiego nie mają praktycznego znaczenia. Używane są dwa rodzaje jednostek miar powierzchni: square (kwadratowe) odpowiadające powierzchni kwadratu 0 boku równym jednostce długości (np. sq. in., sq. ft. itd.), — circular (kołowe) odpowiadające powierzchni o średnicy równej jednostce długości (np. cir. in., cir. mil). [patrz też: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska